Koulutusleikkausäänestys talousarviokokouksessa 7.11.2016 ja perustelut koulutusaloitteen väittämille

Sivusta vastaa Jussi Kytömäki, jussi.kytomaki@palokarki.net

 

 

 

Koulutusleikkauksen valtuustokäsittely

 

Ylöjärven valtuusto käsitteli 7.11.2016 talousarviokokouksessaan koulutusleikkausta.

Keskustelua jatkettaessa Jussi Kytömäki ehdotti, että peruskoulun leikkauksesta 470 000 € luovutaan ja lisätään vastaava määrä toimintakuluja sivun 85 taulukon Talous riville ulkoiset.

 

Merja Lehtonen, Virpi Ukonmäki, Rauno Kesseli ja Minna Sorsa kannattivat Kytömäen esitystä.

 

Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen äänestyskoneella siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa. Jos ei voittaa, tulee valtuutettu Jussi Kytömäen ehdotus kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 

Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti. (Yllä olevasta kuvasta näkyy tulos)

 

Suoritetussa äänestyskoneäänestyksessä annettiin 31 jaa-ääntä (Antila, Hakanen, Heiska, Hietaniemi, Joensivu, Johansson, Järvinen, Kallio, Kotiranta, Lammi, Landgren, Luojus, Mankkinen, Mustakallio-Sorvari, Mäki-Ventelä, Niemi, Ojares, Pelkonen, Ruuska, Saaristo, Salakari, Savio, Sippola, Taipale, Takala, Teivaala, Teräväinen, Tienari, Törmä, Vilén, Virtanen)

 

ja 19 ei-ääntä

 

(Kaminen, Kesseli, Kivimäki, Koukeri, Kytömäki, Lamminen, Lehtonen, Mäkinen, Peltola K., Peltola S., Peltomäki, Sarvijärvi, Schali, Sorsa, Tahlo, Toivonen, Törmälä, Ukonmäki, Uusikartano) yhden (Ylitalo) äänestäessä tyhjää,

 

joten puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 

 

 

 

Aloite Ylöjärven perusopetuksen turvaamiseksi

 

Aloitteen teksti löytyy otsikon sisältämästä linkistä,

Allekirjoita aloite tai tulosta nimien keräyskortti

 

Aloitteen väittämien perustelu julkisten asiakirjojen avulla

 

1. Aloitteen teksti: Lokakuussa 2016 Ylöjärven talousluvut näyttivät asiakirjojen mukaan synkiltä. Tilinpäätösennuste oli 1,4 miljoonaa euroa alijäämäinen.

 

Perustelu kohdalle 1:

Valtuusto käsitteli heti talousarviokokouksensa alussa pykälässä 80 Osavuosikatsauksen 1.1. – 31.8.2016. Hallitus oli käsitellyt saman raportin kokouksessaan 10.10.2016.

 

Pykälän 80 selosteosasta löytyvät aloitteessa mainitut synkät talousarvioluvut sisältävä teksti:

”Verotulojen kertyminen on ollut puolestaan ennakoitua vaisumpaa. (1 800 000 alle ennusteen) Tilikausi toteutuisi ennusteen mukaan - 1,4 miljoonaa euroa alijäämäisenä.”

Huomautus: Verotulomäärä 1 800 000 on allekirjoittaneen lisäys alkuperäiseen tekstiin. Poimin luvun pöytäkirjan pykälän 80 liitetiedostona olleesta Osavuosikatsauskirjasta: tuloslaskelma sivu 38 ja rivi verotulot viimeinen sarake.  

 

Kokous jatkui. Talousarvio2017 käsittely tapahtui kokouksen viimeisessä pykälässä Kaupunginvaltuusto 7.11.2016 § 97 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019

 

Tarkastellaan päätöspykälän 97 kohtaa Perusopetus

Lapsus?: Ylöjärven valtuuston emerituspuheenjohtaja Tapani Jarva opetti, että talousarviota laadittaessa pitää ottaa huomioon kaikki tiedossa olevat kuluerät. Talousarviopäätöksessä ei valitettavasti toimittu näin.

 

Kuluvana lukuvuonna 2016 - 2017 on kuudesluokkalaisia 64 enemmän kuin on ensi toukokuussa peruskoulunsa jättäviä yhdeksäsluokklaisia. Johtopäätös: ensi lukuvuonna yläkoulujen oppilasmäärä kasvaa ainakin 64:llä. Silti talousarviopykälässä 97 todetaan kohdassa Perusopetus (kopio www-sivulta):

 

 

2. Aloitteen teksti: Niinpä valtuuston enemmistö päätti 7.11.2016 äänin 31 - 19 hyväksyä peruskoulun opetuksen määrärahojen leikkauksen. Päätöksen johdosta joudutaan ensi lukuvuonna vähentämään opetustunteja ja lisäksi kasvattamaan opetusryhmien kokoa merkittävästi.

 

Perustelu kohtaan 2:

Päätöspykälän 97 kohdasta Perusopetus löytyy tarkka luettelo opetusryhmien kasvattamisesta ja oppituntien vähentämisestä. Kolme kuukautta sivistysjohtaja, opetuspäällikkö ja peruskoulujen rehtorit ovat yrittäneet rakentaa ensi lukuvuoden opetusjärjestelyjä päätöksen mukaisiksi. He ovat tehneet työtä, jonka tulos voi olla lasten ja nuorten kannalta vain erittäin onneton.

 

Aloitteessa on itse asiassa aika lievä arvio tilanteesta: Päätöksen johdosta joudutaan ensi lukuvuonna vähentämään opetustunteja ja lisäksi kasvattamaan opetusryhmien kokoa merkittävästi.

 

3. Aloitteen teksti: Joulukuussa vahvistui tieto, että syksyn aikana taloustilanne oli muuttunut. Ylöjärven Uutisissa todettiin, että Ylöjärven talouskehitys on kääntynyt hyvin myönteiseen suuntaan: ”Tilinpäätös (2016) tulee olemaan selkeästi ylijäämäinen ja vahva.”

 

Perustelu kohtaan 3:

Perustelu löytyy marras-joulukuun hallituksen kokousten pöytäkirjoista. Vahvin perustelu on luettavissa kaupunginjohtaja Jarkko Sorvannon haastattelusta Ylöjärven Uutisissa. Haastattelijana oli toimittaja Helka Pylkkö ja haastattelu julkaistiin 29.12.2016.

 

Kaupunginjohtaja toteaa:

"Tilinpäätös tulee olemaan selkeästi ylijäämäinen ja vahva. Käyttötalous on saatu kohtalaiseen kuosiin ja velkaantuminen hillintään. Velka laskeekin."

 

"Ainahan voi tehdä asioita enemmän ja paremmin, mutta on vaikea löytää isoja osa-alueita, joilla olisi ollut selkeitä puutteita. Pääsääntöisesti kaikki mittarit näyttävät positiiviseen suuntaan."

 

Perusopetus on Ylöjärven taloudessa suuri osa-alue. Peruskouluissa on ensi syksynä oppilaita yli 4400. Jos koulutusleikkaus toteutuu, perusopetuksen mittarit kääntyvät pahasti negatiiviseen suuntaan. Siihen meillä ei ole varaa.

 

Tästä tekstistä vastaa

JUSSI KYTÖMÄKI, kaupunginvaltuutettu, Ylöjärven vihreät ry

jussi.kytomaki@palokarki.net

 

Leike